Privacy en algemene reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden HartbrugReizen (reizen)

 • Alle prijzen per persoon, op basis van een tweepersoonskamer.
 • De eenpersoonstoeslag wordt bij elke reis apart vermeld.
 • Prijswijzigingen, prijs- en drukfouten voorbehouden

Inbegrepen in de prijzen (mits anders aangegeven bij de betreffende reis):

 • Alle overnachtingen (logies).
 • Verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner).
 • Alle genoemde excursies (deelname geheel vrijwillig).
 • Begeleiding.

Niet inbegrepen in de prijzen (mits anders aangegeven bij de betreffende reis):

 • Entreegelden en toegangsprijzen.
 • Lunches, drankjes, persoonlijke uitgaven etc.
 • Vervoer van en naar de opstapplaats.
 • Reis- en annuleringsverzekering.

Reisduur:                 

 • De eerste en laatste dag van onze reizen gelden als volledige reisdagen.
 • Vliegreizen: hou rekening met mogelijk ongunstige vertrek- en aankomsttijden. 

Opstapplaatsen: Breukelen, Eindhoven, Roermond, Stein (mits anders aangegeven).

Reisbescheiden:      

 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Bewijs van zorgverzekering (EHIC European Health Insurance Card)
 • Bij medicijngebruik een ingevulde medicijnlijst of medisch paspoort (Hartpas).

Betaling:                   

 • Aanbetaling: 15 % van de totale reissom, binnen 7 werkdagen na factuurdatum
 • Restant reissom: uiterlijk 6 weken voor vertrek.

Voorwaarden:          

 • De reizen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Er geldt een minimum aantal deelnemers van 25. Met minder kan de reis helaas niet doorgaan. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt u uiterlijk 4 weken van tevoren van tevoren bericht hierover.
 • Excursieprogramma's kunnen aangepast worden.
 • Deelname op eigen risico.

Annuleringskosten: Indien reiziger een reisovereenkomst annuleert, zijn voor iedere reiziger, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien door een annulering extra kosten ontstaan worden deze doorberekend.

Algemene voorwaarden HartbrugReizen (appartement)

Prijzen:

 • Alle prijzen gelden per appartement voor de overeengekomen periode.
 • Prijswijzigingen, prijs- en drukfouten voorbehouden.

Verblijfsduur:

 • De eerste en laatste dag van de huur gelden als volledige dagen.

Betaling:

 • Aanbetaling: 15 % van de totale reissom, binnen 7 werkdagen na factuurdatum
 • Restant reissom: uiterlijk 6 weken voor vertrek.

Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens HartbrugReizen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. HartbrugReizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de annuleringskosten van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Annuleringskosten:

Indien reiziger een reisovereenkomst annuleert, zijn voor iedere reiziger, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien door een annulering extra kosten ontstaan worden deze doorberekend.

Voorwaarden:

 • Zie huurcontract.

Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens HartbrugReizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Privacy

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens welke zijn ingegeven op de website worden, met uitzondering van het emailadres, alleen opgeslagen op de site zelf. Men is zelf in staat om bij afmelden als gebruiker het profiel te verwijderen. Hierbij worden ook de persoonlijke gegevens verwijderd op de website. Een uitzondering hierop is het emailadres. Dit wordt ook opgeslagen in het administratief systeem. Het emailadres zal hier op verzoek uit worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens worden, met uitzondering van het emailadres, niet gebruikt anders dan in eventuele persoonlijke communicatie met de persoon in kwestie. Het emailadres wordt gebruikt voor periodieke mailings zoals de wekelijkse Hartflits. Hier kan men zich voor afmelding via een link die in iedere mailing aanwezig is.

Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. De website software maakt gebruik van de in de software standaard aanwezige beveiligingen tegen ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke gegevens.

Cookies

Wanneer u toesteming geeft voor het gebruik van cookies worden deze gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en voor de werking van social media knoppen (Twitter en Facebook).

Wij gebruiken geen cookies voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Verder worden de gegevens voor Google Analytics geanonimiseerd zodat deze niet zijn te herleiden tot een persoon.

Internetbezoek volgen met cookies

Informatie over uw websitebezoek kan worden opgeslagen op uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen wanneer uw onze website bezoekt. Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.

2 soorten cookies

Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert. Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag.

Toestemming voor plaatsen cookies

Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden als u zich heeft aangemeld (login).

Toestemming verwerken persoonsgegevens

Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben. Vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken

Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.