Privacy en algemene reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden HartbrugReizen (reizen)

 • Alle prijzen per persoon, op basis van een tweepersoonskamer.
 • De eenpersoonstoeslag wordt bij elke reis apart vermeld.
 • Prijswijzigingen, prijs- en drukfouten voorbehouden

Inbegrepen in de prijzen (tenzij anders aangegeven bij de betreffende reis):

 • Alle overnachtingen (logies).
 • Verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner).
 • Alle genoemde excursies (deelname geheel vrijwillig).
 • Begeleiding.

Niet inbegrepen in de prijzen (tenzij anders aangegeven bij de betreffende reis):

 • Entreegelden en toegangsprijzen.
 • Lunches, drankjes, persoonlijke uitgaven etc.
 • Vervoer van en naar de opstapplaats.
 • Reis- en annuleringsverzekering.

Reisduur:                 

 • De eerste en laatste dag van onze reizen gelden als volledige reisdagen.
 • Vliegreizen: hou rekening met mogelijk ongunstige vertrek- en aankomsttijden. 

Opstapplaatsen: Breukelen, Eindhoven, Roermond, Stein (tenzij anders aangegeven).

Reisbescheiden:      

 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Bewijs van zorgverzekering (EHIC European Health Insurance Card)
 • Bij medicijngebruik een ingevulde medicijnlijst of medisch paspoort (Hartpas).

Betaling:                   

 • Aanbetaling: 15 % van de totale reissom, binnen 7 werkdagen na factuurdatum
 • Restant reissom: uiterlijk 6 weken voor vertrek.

Voorwaarden:          

 • De reizen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Er geldt een minimum aantal deelnemers van 25. Met minder kan de reis helaas niet doorgaan. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt u uiterlijk 4 weken van tevoren van tevoren bericht hierover.
 • Excursieprogramma's kunnen aangepast worden.
 • Deelname op eigen risico.

Portretrecht: Tijdens de reis kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of dat er gefilmd wordt. Wij willen u wijzen op uw portretrecht. Indien u niet in beeld wilt komen, dan kunt u dit melden. Dit materiaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Annuleringskosten: Indien reiziger een reisovereenkomst annuleert, zijn voor iedere reiziger, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien door een annulering extra kosten ontstaan worden deze doorberekend.

Voorwaarden:

 • Zie huurcontract.

Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens HartbrugReizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HartbrugReizen verwerkt van haar reizigers en andere geïnteresseerden.
 
Indien je een reis boekt of om een andere reden persoonsgegevens aan HartbrugReizen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
HartbrugReizen, Zwartbroekstraat 19, 6041 JL in Roermond. De functionaris persoonsgegevens is bereikbaar via info@hartbrugreizen.nl.
 
2. Welke gegevens verwerkt HartbrugReizen en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw boeking worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:           
      a) voor- en achternaam, geboortedatum;
      b) adresgegevens;
      c) telefoonnummer,  e-mailadres.
 
2.2 HartbrugReizen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
      a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de reis of, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 
2.3. E-mail berichtgeving (opt-out):
HartbrugReizen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over HartbrugReizen te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HartbrugReizen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 
3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HartbrugReizen  gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst.
 
4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via de administratie van HartbrugReizen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HartbrugReizen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
 
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HartbrugReizen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie.
 
4.5 De administratie en de functionaris gegevensbescherming zijn de te bereiken via info@hartbrugreizen.nl.
 
5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
6. Cookies
Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van cookies worden deze gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en voor de werking van social media knoppen (Facebook, Google).
Wij gebruiken geen cookies voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Verder worden de gegevens voor Google Analytics geanonimiseerd zodat deze niet zijn te herleiden tot een persoon.
U gaat akkoord wanneer u op de Akkoord knop klikt bij de 'Privacy & cookiebeleid' melding bij eerstmalig gebruik van deze website of als u deze melding negeerd en op een andere manier verder navigeert op deze website.

Internetbezoek volgen met cookies
Informatie over uw websitebezoek kan worden opgeslagen op uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen wanneer uw onze website bezoekt. Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.

2 soorten cookies
Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert. Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag.

Toestemming voor plaatsen cookies
Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden als u zich heeft aangemeld (login).

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben. Vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken
Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.